Verklaring privacy en cookies

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
• Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Voor deze website gebruik ik geen cookies om bezoekers te volgen.

Persoonlijke informatie die via het contactformulier wordt verstuurd, wordt in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt. Deze informatie wordt niet zonder je toestemming gedeeld met anderen.

Voor het hosten van de site maak ik gebruik van de servers van web-oke.nl.

Als je vragen hebt over de privacy of je gegevens wilt inzien, kun je mailen naar privacy[at]passagebegeleiding.nl